theaterschoolnoordholland—63_1
Audities

Welkom bij Theaterschool Noord-Holland

Theaterschool Noord-Holland is een stichting met als doel het stimuleren van creativiteit bij jongeren door zang, spel, dans, woord en muziek. Dit wordt vormgegeven in een presentatie, voorstelling, en al hetgeen in de ruimste zin des woords daarmee verband houdt.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door talent, veerkracht en identiteit van de jongeren verder te ontwikkelen en mogelijk de combinatie van schoolopleiding en theatervorming te versterken wat wellicht tot uitdrukking komt in hun persoonlijkheid, leerprestaties en sociaal handelen.

We willen het algemeen welzijn en bewustwording van jongeren in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar bevorderen door middel van thema’s die de wereld bezig houdt.

Missie

Stichting Theaterschool Noord-Holland wil theater bereikbaar maken voor iedereen in de regio rond Alkmaar/Oudorp. Theater maken, met elkaar en voor elkaar, zorgt voor verbinding en plezier.

Theaterschool Noord Holland

Geluk komt van aandacht voor kleine dingen.
Geluk komt van aandacht voor kleine dingen
klavertje-vier